O nas

Na Uniwersytecie Zielonogórskim (na 10 wydziałach) studiuje 18 300 studentów, z czego 387 posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

W 2005r. została powołana Rada Niepełnosprawnych Studentów przy Pełnomocniku Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów.

Celem Rady jest:
„Jest reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych, wyrównywanie szans i pomoc osobom niepełnosprawnym studiującym na Uniwersytecie Zielonogórskim poprzez prowadzenie działań z zakresu rehabilitacji integracji, społecznej i działalności informacyjnej”.

RNS zrzesza wszystkich studentów, którzy są zainteresowani problematyką niepełnosprawności występującą w środowisku akademickim Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Poprzez wspólne działania w zakresie likwidacji barier architektonicznych oraz mentalnych, staramy się rozwiązywać problemy, z jakimi zgłaszają się do Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów i naszej Rady, Studenci Niepełnosprawni.

Jesteśmy również otwarci na współprace z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych działających na terenie Polski a w szczególności miasta Zielona Góra i okolic.

Członkowie RNS reprezentują Uniwersytet Zielonogórski na Ogólnopolskich spotkaniach Studentów Niepełnosprawnych i Konferencjach poświęconych tematyce Niepełnosprawności.

Organizujemy także Dzień Niepełnosprawnego Studenta. Mamy już jego trzecią edycje „Uczelnia bez barier” „Sukces bez barier” oraz „Aktywność bez barier”.

Każdego roku w miesiącu Grudniu RNS organizuje „Światowy dzień osób z niepełnosprawnością”.

Jako RNS bierzemy udział we wszelkich działaniach mających na celu polepszenie wizerunku osób niepełnosprawnych i ułatwieniu tym osobom edukacji na wyższym poziomie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *